Jullie zijn meer dan welkom!

Zijn jullie als pedagogisch professionals geïnteresseerd in een een rondleiding bij Kindercentrum In Bloei? We openen onze deuren voor collega's in het werkveld en we kunnen jullie alles vertellen over onze visie en werkwijze. Een rondleiding kan een start zijn ter inspiratie, maar ook een onderdeel van een ontwikkeling die jullie als organisatie doormaken. 

 Onderwerpen waar we dieper op in kunnen gaan zijn:

- Kwalitatieve én onderscheidende opvang bieden 
- Het vormgeven van natuurlijk ouderschap in de kinderopvang
- Documenteren, ontwikkeling van kinderen in kaart brengen en verslaglegging
- Het inzetten van open eind materiaal en sensomotorisch materiaal
- Het inrichten van een rijke leeromgeving
- Procesmatig begeleiden i.p.v. resultaatgericht begeleiden tijdens creatieve expressie
- Leven met de seizoenen, buiten naar binnen halen, projecten vormgeven (van rups naar vlinder, van kikkerdril naar kikker)

We nemen graag de tijd om in gesprek te gaan, vragen te beantwoorden en het gebouw, de groepen en de buitenruimte te laten zien. Mochten jullie interesse hebben om langs te komen en geïnspireerd te raken, neem dan gerust contact met ons op door een mailtje te sturen naar info@kindercentruminbloei.nl.