We werken in horizontale groepen wat betekent dat de groep bestaat uit kinderen van ongeveer dezelfde leeftijd en ontwikkelingsfase.

Een baby ontwikkelt zich het beste in een rustige en prikkelarme omgeving. Een dreumes wil steeds meer bewegen, lopen, klimmen en klauteren waarbij het leuk is om anderen te imiteren maar echt samenspel nog niet speelt. Een peuter gaat steeds meer interactie aan, wil uitdaging in materialen en is bezig zich cognitief de wereld eigen te maken.

De inrichting per ruimte is afgestemd op de leeftijd en voorziet daarmee al een heel groot deel in deze behoefte. De groep bestaat uit leeftijdsgenootjes wat ruimte biedt om vriendschappen op te bouwen. Kinderen doorlopen de vier jaar opvang min of meer met dezelfde kinderen om zich heen.

Om toch ook te zorgen dat er interacties tussen verschillende leeftijden kan plaatsvinden en deze leerrijke momenten te kunnen bieden, zorgen we gedurende dag voor ontmoetingsmomenten. Aan het begin en einde van de dag is dat in de speelhal en tijdens het buitenspelen zien we elkaar ook. Ook kunnen broers of zussen elkaar geregeld opzoeken.