We werken bij Kindercentrum In Bloei met vaste dagen, voor zowel kinderen als begeleiders. Dat betekent dat alle kinderen op hele dagen komen en altijd op dezelfde dagen (ruilingen uitgezonderd) en dat de begeleiders vaste dagen hebben op een vaste groep. We zijn van mening dat dit de kwaliteit van de opvang bevordert en dat het enorm bijdraagt aan het welbevinden van de kinderen.

Voor kinderen is het voorspelbaar welke andere kinderen en begeleider er die dag zullen zijn. Ze hoeven niet steeds opnieuw te wennen en hun plaats in de groep te bepalen, waardoor er ruimte ontstaat voor spelen en ontwikkelen. De kinderen en begeleider kennen elkaar goed, waardoor er veiligheid en voorspelbaarheid is.

 

Gedurende dag hebben we geen wisselingen in personeel op de groep, zodat de begeleider het kind de hele dag kan volgen en begeleiden. Alleen aan het begin en einde van de dag kan het voorkomen dat de vaste begeleider er (nog) niet is. Er wordt dan altijd gezorgd voor een goede overdracht tussen collega’s.

Doordat we een klein team zijn kennen de begeleiders elkaar goed, er is onderling contact en ruimte om dingen met elkaar te delen om zo de kwaliteit van onze opvang hoog te houden. Ook kennen alle begeleiders alle kinderen, door de verbinding in de gezamenlijke hal en buiten waar we samen tijd doorbrengen. Dit maakt eventuele vervanging bij vakantie of ziekte makkelijk. Voor de kinderen is er zo altijd een begeleider waar hij al vertrouwd mee is. De overgang naar een volgende groep verloopt hierdoor vaak ook soepel.