Bij Kindercentrum In Bloei vinden we ouderbetrokkenheid en ouderinbreng zeer belangrijk en waardevol. De oudercommissie vertegenwoordigt alle ouders en bestaat uit een groep ouders met kinderen in diverse leeftijdsgroepen. De oudercommissie is er om het belang van ouders en die van hun kind(eren) te vertegenwoordigen. Het doel is om samen met Kindercentrum In Bloei, de kwaliteit van de opvang te handhaven en verbeteren en de visie waar Kindercentrum In Bloei voor staat te waarborgen.

Als basis bestaat de oudercommissie uit 3 rollen; de voorzitter, de secretaris en penningmeester. Momenteel bestaat onze oudercommissie uit 5 leden. Er is een vast vergadermoment vier keer per jaar welke allemaal digitaal plaatsvinden. De inhoud van de agenda's voor deze vergadermomenten wordt overlegd tussen de voorzitter, met input van de overige leden van de oudercommissie, en een medewerker van In Bloei.

Daarnaast wordt er ongeveer twee keer per jaar samengekomen (oudercommissie en medewerker(s) van In Bloei) voor een gezellig en informeel samenzijn. Mocht het om wat voor reden dan ook nodig zijn om een extra overlegmoment te hebben, dan is dit altijd mogelijk, zowel tussen leden van de oudercommissie onderling, maar ook tussen de oudercommissie en Kindercentrum In Bloei.

De lijntjes zijn kort, het contact onderling is zeer prettig en de betrokkenheid hoog!