Rondleiding

Om een zo goed mogelijk beeld te vormen van de opvang vinden we het heel belangrijk om sfeer te komen proeven en kennis te komen maken met ons. We nemen daarom ruim de tijd voor een rondleiding. Daarin wordt de visie en werkwijze van Kindercentrum In Bloei verteld en is er ruimte om vragen te stellen en alle groepen te bekijken. 

Mochten jullie hierna de keuze maken om je kind bij ons te brengen, gaan we de intake en wendagen overleggen. 

Wennen

Wanneer je kind voor het eerst naar de opvang gebracht wordt, kan dit een grote stap zijn. We vinden het belangrijk om de tijd te nemen om jullie te leren kennen. Wanneer ouders zich goed en veilig voelen in de opvang, is dat vaak ook zo voor het kind. We vinden het heel belangrijk dat jullie je kind met een gerust gevoel bij ons brengen en achterlaten. 

Daarom investeren we veel in het contact en de wenperiode. We bieden altijd ‘zorg op maat’ en kijken samen met jullie wat wenselijk is met betrekking tot het wennen. Het kan zijn dat één van jullie samen met het kind al een paar keer komt ‘koffiedrinken’, om alvast een kijkje te nemen in de groep, de begeleider te leren kennen en een beeld te vormen van onze opvang. 

In dit wenproces zal het intakegesprek plaatsvinden met een begeleider, in de meeste gevallen zal dit zijn met de mentor van het kind zijn. Na dit gesprek zal het kind gaan wennen op de groep. De begeleider overlegt met jullie hoelang dit zal zijn. Ook dan vinden we het fijn dat er ruimte is voor een ouder om op de groep te zijn. In de wenperiode wordt veel afgestemd tussen ouders en de begeleiders over de breng- en haaltijden van het kind. Dit is afhankelijk van het welbevinden van het  kind en hoe de wenperiode verloopt. We geven elk kind de tijd die het nodig heeft om zichzelf, zijn omgeving en de anderen te leren kennen.