Liefdevolle en onvoorwaardelijke begeleiding

Bij ons staat liefdevolle verbinding aan de basis van onze opvang. We werken vanuit de gedachte van het verbindend ouderschap. Wij kijken constant naar de behoefte van een kind en spelen daar zoveel mogelijk op in. Kinderen willen gezien en begrepen worden en hebben behoefte aan verbinding, gewoon zoals ze zijn. 

Onvoorwaardelijke begeleiding betekent voor ons dat we kinderen waarderen zoals ze zijn en om wie ze zijn en niet om wat ze doen. Het is belangrijk dat kinderen ook voelen dat wij ze onvoorwaardelijk waarderen, zodat ze zichzelf kunnen accepteren en ontwikkelen als goed mens. Om dit ook echt te kunnen uitvoeren, werken wij met kleine groepen en vaste begeleiding. De begeleiders investeren in nauw contact met het kind en de ouders, om het beeld van het kind zo compleet mogelijk te krijgen.

We zijn ervan overtuigd dat ieder mens een uniek karakter heeft en vrijheid nodig heeft om zich te kunnen ontwikkelen. Kinderen mogen zelf aangeven waar ze behoefte aan hebben en de taak aan ons is om hiernaar te luisteren en handelen. We helpen kinderen om hun eigen waarden te ontwikkelen, voor zichzelf te denken en te vertrouwen op hun intrinsieke motivatie.

We vinden het belangrijk om kinderen te helpen bij het reguleren van hun emoties. Hiervoor is liefdevolle aandacht nodig; een volwassene die luistert, troost, zich inleeft en woorden geeft aan de situatie zodat een kind zijn gevoelens kan leren begrijpen. Op deze manier laten we zien dat alle emoties er mogen zijn en leren we kinderen op een gezonde manier omgaan met hun eigen emoties. De kleinsten kunnen worden gedragen in een draagzak of -doek en we hebben de mogelijkheid om ze bijvoorbeeld in slaap te wiegen als dit wenselijk is. We zorgen dat we beschikbaar zijn om te helpen bij het reguleren van emoties. Dit alles zorgt voor een veilige hechting van waaruit een kind met vertrouwen de wereld kan gaan ontdekken. 

Zelfbewuste kinderen

We nemen kinderen serieus en behandelen ze als volwaardig mens en dat is enorm belangrijk voor het zelfvertrouwen en de ontwikkeling. We zien kinderen als gelijkwaardige mensen die initiatief kunnen nemen en verantwoordelijkheid kunnen dragen. We helpen en ondersteunen kinderen om dingen zelf te doen in plaats van het voor ze te doen. We moedigen ze aan om aan te geven wat ze wel en niet kunnen en willen en zo voelen ze hun eigen mogelijkheden en grenzen. Als ze de ruimte krijgen om dit te voelen en hiernaar te luisteren en handelen, ontwikkelen ze zelfbewustzijn.