Inloggen Ouderportaal

De ouders van de kinderen die bij In Bloei komen krijgen van ons inloggegevens om op het Ouderportaal in te kunnen loggen. Dit is een interne, beveiligde omgeving waar alle belangrijke naslagwerken te vinden zijn voor ouders. Denk hierbij aan het pedagogische beleidsplan, het beleid veiligheid en gezondheid, de notulen van de Oudercommissie, het klachtenreglement en het jaarlijkse inspectierapport van de GGD. Voor eenieder die geïnteresseerd is in onze beleidsstukken,  hebben we deze uiteraard ook ter inzage beschikbaar. Stuur een mailtje naar info@kindercentruminbloei.nl, met daarin de gewenste stukken en u hoort van ons.